Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden van deze website.

Bootkopen.nl wordt onderhouden door JM Enterprises. Op de inhoud en het gebruik van Bootkopen.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Bootkopen.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. JM Enterprises behoudt zich het recht voor Bootkopen.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op Bootkopen.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Bootkopen.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan JM Enterprises, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan JM Enterprises zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Bootkopen.nl, mag niets van Bootkopen.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van JM Enterprises.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op Bootkopen.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. JM Enterprises spant zich in om de informatie op Bootkopen.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. JM Enterprises sluit iedere aansprakelijkheid voor op Bootkopen.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op Bootkopen.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. JM Enterprises sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Bootkopen.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

JM Enterprises spant zich in om Bootkopen.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Bootkopen.nl.

Hyperlinks

Hyperlinks op Bootkopen.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan JM Enterprises. JM Enterprises biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door JM Enterprises worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Bootkopen.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Bootkopen.nl verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Bootkopen.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Wij gebruiken cookies

Deze website gebruikt cookies om deze website te verbeteren en te analyseren en eventuele relevante advertenties van derde partijen te tonen, meer informatie. Door gebruik te blijven maken van deze website of door op "akkoord" te klikken

Akkoord